Nordic activity AB
..comfort and dignity for everyone...
Home
Hygiene bad, Bastu
Hygiene dusch
Hygiene toalett
Produktgrupp mobil
Oxygen/andning
Övrigt
Oxygenkoncentrator
Oxygenkoncentrator O2


Beskrivning:
 • Oxygencentrator Kröber O2 har optimerats för bruk i hemmet för att ge högre syretillförsel. Den elektroniskt styrda oxygenkoncentratorn separerar syre från luften i rummet och levererar den med hög koncentration av syre till användaren via en oxygenmask.
 • Filter och säkringar lättillgänglig
 • USB-anslutning.
 • Modern design och enkel användning
 • Innovativ mätsystem med ny sensormätning
 • Integrerad flödesjustering
 • Mycket tystgående
 • Mikroprocessorstyrd
 • Överkomligt pris
Tekniska data:
 • Produkt Klass II a
 • Spänning: 230 V 50 Hz, även 115 V 60 Hz (anges vid förfrågning)
 • Tempratur: vid drift +5 ° till +40 ° C, vid förvaring -20 ° bis 50 ° C
 • Ljudnivå: 35 dB (A)
 • Effekt: 350Watt
 • Dammfiltrets galler på baksidan.
 • Filtret bakom serviceluckan.
 • 2xTT2 huvudsäkring 230 V, 5 AH 250 V / 115 V, 2xTT5, 0 AH 250 V, intern 1xT1, 0 till 250 V.
 • Larm: Temperatur, spänningsfall, flöde och syrgasutrustning.
 • Vikt 19,8 kg
 • Mått (535x203x520) mm utan hjul.
  • Inställningar/värden - se tabell nere
Medföljande tillbehör:
 • Handbok.
 • Vinkelanslutning för luftfuktare.
 • Som tillval set för extern befuktning
 • Påfyllningsbar luftfuktare
 • Nasal mask med 2 m och 5 m slang.
 Inställningar
Flödesinställning 0 till 2 l/min med 0,1 puls
  2 till 4 l/min med 0,2 puls
  4 till 6 l/min med 0,5 puls
O2-Koncentration 1 till 4 l/min 95% -3%
  4 till 5 l/min 85% +/-3%
  5 till 6 l/min 75% +/-3%
 
 

Oxygen via oxygenkoncentrator - [Oxygenbehandling]

En oxygenkoncentrator eller oxygenanrikare är en utrustning som samlar och koncentrerar, det vill säga anrikar, oxygen ur luften. Den används till personer som behöver kontinuerlig (16-24 h/dygn) behandling i hemmet.

Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer. På den ena typen är den ordinerade dosen oxygen fast förinställd och på den andra ställs dosen in av användaren. För båda typerna gäller att man noggrant tar reda på hur utrustningen fungerar liksom vilka säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner som gäller.

Koncentratorerna drivs med elektricitet och kan placeras 12 till 30 meter från användaren.

tillverkarens_bruksanvisning.gif 
se tillverkarens bruksanvisning

följ tillverkarens bruksanvisning för rätt slanglängd.

All personal måste veta vilken typ av oxygenkoncentrator som används i varje enskilt fall. Patientens eventuella behov av och möjlighet att få en alternativ oxygenkälla vid till exempel ett strömavbrott ska vara utrett och åtgärdat.

 

En oxygenkoncentrator är en medicinteknisk utrustning. Det betyder att den som har ansvar för utrustningen även ansvarar för förebyggande underhåll och kontroll.

Användningsområde - källa hjärt-lungfonden
När KOL framkallat kronisk andningssvikt, så kallad kronisk respiratorisk insufficiens, kan ständig oxygen (syrgas) i hemmet behövas. Denna behandling har visat sig fördubbla överlevnaden hos personer med långt framskriden KOL och svår kronisk syrebrist och förbättra deras livskvalitet.Oxygenkoncentrator
Stålborste underhåll